D-DAYS UP

Smarta och säkra IT-lösningar

Smarta och säkra IT-lösningar

IT-branschen är full av begrepp och lösningar som inte alltid är lätta att förstå sig på. IoT, Cloud och Blockchain är säkert ord du hört men nödvändigtvis inte behöver förstå. Prio ett med dina IT-lösningar bör vara att de är smarta och säkra. För att säkra dina system är siem security det perfekta arbetssättet. Siem står för “security information and event management” och används för att samla ihop information från säkerhetssystem för att sedan analysera denna information. Med denna data är tanken sedan att du skall kunna täcka och skydda dig mot framtida eventuella säkerhetsbrister i dina data system.

Framgång via data analytics

Att använda sig av analysverktyg i ditt IT-arbete är såklart vanligt idag. Men det finns många system där ute och alla är inte nödvändigtvis bra. Framförallt är den en fråga om att kunna presentera datan på ett sätt som går att applicera på dig och ditt företags verklighet. Därför uppstår också ett stort behov av effektiv data visiualization. Detta är alltså på vilket sätt datan presenteras. I grund och botten är data binär, alltså den består av ettor och nollor. Men detta språk är totalt obegripligt för de flesta och även för de som kan är det inte mycket information som krävs för att dokumenten skall bli allt för långa för att gå att läsa. Därför behövs system som tydliggör det viktiga i datan så snabbt och enkelt som möjligt även när du ska köpa bitcoin.

IT-lösningar som gör rätt saker – Läs mer här.

Det är som sagt lätt att fastna i omöjliga IT-distributör där användargränssnittet är så krångligt att det blir svårt att använda det. Detta är något som folk känner igen redan från lätthanterliga vardagsprogram som de i Office paketet. Ibland funkar varken Word, Power Point eller Excel som man vill. När systemen är designade för att hantera komplexa data ökar kraven på tydlighet och enkelhet allt mer. Detta utan att din datasäkerhet för den delen äventyras. Smarta och enkla system är framtiden! Läs mer här.