D-DAYS UP

Vad är en stamcell?

Vad är en stamcell?

Stamceller

Idag i Sverige är det över 6 miljoner som sparat stamceller och behandling med stamceller har visat sig vara mycket effektiva! En stamcell är ursprungliga cellen vars funktion är att hitta skadade celler och reparera dem.

 

Vad är en stamcell?

 

Stamceller är celler som inte är specialiserade ännu, alltså att de kan bli vilken cell som helst och de kan dessutom delas obegränsat antal gånger. När cellen delar sig differentierar den sig och erhåller olika egenskaper, ska den bli en vit eller röd blodkropp? En muskelcell eller en hudcell? Dessa två egenskaper(delning och differentiering) är unika för stamceller vilket gör att förväntningarna på dess framtida medicinska roll är höga. Det finns generellt sett tre indelningar på stamceller, adulta, embryonala och stamceller från navelsträngen. I adulta stamceller reparerar de skador i vävnad, i embryonala utgör de grunden för den blivande människan. Stamceller förlossning går att samla och frysa in. Dessa kan sparas i en bank som sedan kan användas för att behandla exempelvis leukemi. Det är idag ett vanligt sätt att behandla blodsjukdomar, vilket ju leukemi är och idag kan över 80 allvarliga sjukdomar behandlas med stamceller.

 

Stamceller från navelsträngen

 

Wharton’s Jelly är den bindvävsmassa som omger navelsträngen, vävnaden innehåller blodkärl som är rik på mesenkymala och bindvävsbildande stamceller. Dessa stamceller är multipotenta, vilket i korthet innebär att de kan differentieras till många olika saker, ben, muskler, fett och bromsa immunförsvarets reaktion mot främmande ämnen när detta behövs, ett exempel är transplantationer. Det går även att samla själva blodet från navelsträngen vid förlossning. Där finns det rikt på hematopoetiska och blodstamceller i vilket det senare kan utvecklas till röda eller vida blodkroppar och blodplättar. Dessa blodstamceller kan återfinnas i benmärgen också utöver blodet från navelsträngen.

 

Stamceller gravid går att samla in vid förlossning och det kan vara bra att veta redan under graviditeten om man vill samla stamceller. Detta för att kunna förbereda barnmorskor och kit för att kunna samla in detta. Dessa sparas sedan i en bank nedfruset och kan användas som en försäkring för en själv, eller för ett syskon nu eller i framtiden.