D-DAYS UP
Marknadsföring som gynnar ditt företag

Marknadsföring som gynnar ditt företag

Marknadsföring är ett gammalt fenomen, som antagligen existerat lika länge som vinstdrivande verksamheter har, – om än i olika former och skepnader. Att vi marknadsför våra företag och verksamheter är många gånger avgörande för företaget eller verksamhetens överlevnad: för att vi ska locka kunder och sprida information om de produkter…